<body>

Najnoviji Postovi

29.04.2010.

KUR'AN SURA AL-FATIHA - PRISTUP MP3 SA PRIJEVODOM NA BOSANSKI

1. Al-Fatiha - Pristup
Mekka - 7 ajeta

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

     1. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,


     2. Milostivom, Samilosnom,


     3. Vladaru Dana sudnjeg,


     4.  samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo!


     5. Uputi nas na Pravi put,


     6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,


     7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! 

NAPOMENA: Sve slovne i druge tehničke greške, ako postoje u sklopu ajeta i sura, nastale su uslijed naše obrade. Molim Allaha Uzvišenog da nam to ne upiše u loša djela !

HVALA ALLAHU MILOSTIVOM NA SVEMU!


Stariji postovi

Podjeli sa braćom i sestrama na facebooku